Ylen uusi sarja Kahdeksan myyttiä työstä on onnistunut koukuttamaan minut katsojakseen. Yhdessä sarjan jaksoista käsiteltiin suomalaista palvelukulttuuria näkökulmasta Suomalainen ei osaa palvella ja se inspiroi tarttumaan näppäimistöön.

Ohjelmassa oli paljon mielenkiintoisia näkökulmia ja haastateltavia liittyen asiakaspalveluun. Yksi haastateltavista oli filosofi Esa Saarinen jonka rooli ohjelmassa oli avata taustoja väitetystä myytistä suomalaisen jäyhän palvelukulttuurin takaa.

Saarisen mukaan suomalainen historia ei tue ihmisten kohtaamista ja palvelukulttuuria vaan agraarikulttuuritaustan omaavat esi-isämme, jäyhät metsämiehet ja topakat emännät leipätiinun ympäriltä, eivät ole kohdanneet riittävästi ihmisiä osatakseen suhtautua uusiin ihmisiin luontevasti. Tämä on varmasti totta ja taustoittaa osaltaan palvelukulttuurimme vajavaisuuksia. Palvelu on viestintää ja vähäisellä ihmiskontaktilla viestintä ei pääse kehittymään. Toisaalta suomalaiset ovat mielestäni olleet tunnettuja vieraanvaraisuudesta ja auttamisen halusta. Kun vieras on tuvan puolelle päässyt, niin vieraasta on pidetty huoli ja parasta pistetty pöytään. Jos  olisimme osanneet kääntää tämän suomalaisen vieraanvaraisuuden ja auttamisen halun palvelukulttuuriin, olisimme palvelussa huippuosaajia. Pelkään vain, että suomalainen vieraanvaraisuus on hiipunut noista ajoista ja teollistumisen sekä kaupungistumisen myötä yksilökeskeisyys nostanut päätään. Samanaikaisesti ovat sosiaaliset suhteet muuttuneet. Alueelliset ja yksilölliset erot ovat nyt suuria. Toisaalla on kaupunki- ja palvelukulttuuriin kasvaneita, toisaalla perinteiseen vieraanvaraisuuteen ja naapuriapuun uskovia ja sitten niitä joiden mielestä kukin pitäkööt huolen asioistaan, apua voi antaa pyydettäessä mutta ylimääräinen vöyhötys on turhaa -saati sitten että alkaisi mielistelemään.

Uskonpa, että tuo historian painolasti elelee viimeisiä hetkiään ja nyt on viime hetket tehdä tästä myytistä enää ohjelmaa. Ajat ovat muuttuneet ja uudet sukupolvet ovat enenevissä määrin tottuneet urbaaneihin olosuhteisiin, ihmisiin,  erilaiseen viestintään ja palvelukulttuuriin. Kyse on oikeiden rekrytointien tekemisestä. Huomioidaan yksilöiden vahvuudet, valitaan palvelutehtäviin oikealla palveluasenteella varustetut henkilöt ja näytetään, että suomalainen palvelu on kansainvälisellä tasolla. Kyllä suomalainen osaa palvella.

Löydät ohjelmasarjan Yle Areenasta: 8 myyttiä työstä